Navorming

De kwaliteit van de INTEGO data is volledig afhankelijk van de registratiekwaliteit van de deelnemende huisartsen. Enkel de data van praktijken die goed registreren (minstens 80% van de diagnoses gecodeerd registreren) wordt gebruikt voor het epidemiologische onderzoek. Alle praktijken met de intentie goed te registreren zijn welkom om deel uit te maken van het INTEGO netwerk. Daarom wil INTEGO deelnemende praktijken zo goed mogelijk begeleiden in kwaliteitsvol registreren in het elektronisch medisch dossier. Enerzijds om praktijken die de kwaliteitsdrempel nog niet bereikten te helpen de lat te halen en anderzijds om reeds goed registrerende praktijken te helpen nog beter en efficiënter te registreren.

Daarom zet INTEGO in op korte instructievideo’s die snel en eenvoudig laten zien hoe je best registreert in jouw EMD. Daarnaast worden regelmatig webinars aangeboden om specifieke uitdagingen in registratie in het EMD aan te kaarten en te bespreken.

Play to connect