INTEGO voor

Huisartsen
Onderzoeksinstellingen
Studenten
Commerciële partners
Patiënten

Huisartsen

Goed registreren in het EMD in van belang om goed overzicht te bewaren in het dossier van je patiënten. Goed registreren helpt om efficiënt te communiceren met collega’s via de Sumehr of verwijsbrieven. Het helpt je ook te reflecteren over jouw kwaliteit van zorg met behulp van klinische AUDITs (zie barometers). Maar onze registraties in het EMD kunnen daarnaast ook een belangrijke impact hebben voor wetenschappelijk onderzoek. En het EMD van de huisarts heeft een belangrijke maatschappelijke impact. Binnen het kader van data-gedreven beleid spelen huisartsenregistraties in het EMD namelijk een zeer belangrijke rol.

  • Schenk je in jouw praktijk veel aandacht aan goed registreren in het EMD?
  • Geloof je in het maatschappelijk belang van het EMD van de huisarts?
  • Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van een innovatief netwerk?
  • Wil je wetenschappelijk onderzoek, relevant voor huisartsen en hun patiënten, mogelijk maken met jouw dagelijkse registraties in het EMD?
Dan is deelname aan het INTEGO netwerk iets voor jouw praktijk!

Huisartsen die interesse hebben om INTEGO-registrator te worden kunnen zich aanmelden via: https://www.intego.be/registrator-worden/aanmelding-registrator.

Interesse maar nog niet helemaal overtuigd neem dan gerust vrijblijvend contact op via intego@kuleuven.be of bert.vaes@kuleuven.be.

Onderzoeksinstellingen

Onderzoekers en onderzoeksinstellingen die interesse hebben in het werk en data van INTEGO kunnen steeds contact opnemen via intego@kuleuven.be of bert.vaes@kuleuven.be.

INTEGO staat open voor samenwerking met universitaire onderzoeksinstellingen en onderzoeksinstellingen zoals Sciensano. In het kader van nieuw of lopend onderzoek kan INTEGO data ter beschikking gesteld worden van onderzoekers buiten het ACHG – KU Leuven. De voorwaarde voor het gebruik van INTEGO data is dat een INTEGO onderzoeker betrokken wordt zowel bij het uitwerken van de onderzoeksvraag als de interpretatie van de resultaten en het uiteindelijke rapport of artikel dat de onderzoeksvraag beantwoordt. De details voor het gebruik van de INTEGO data worden op voorhand vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Studenten

Studenten die interesse hebben in het werk en data van INTEGO, en die hun vragen niet beantwoord zien op de resultatenpagina, kunnen steeds contact opnemen via intego@kuleuven.be of bert.vaes@kuleuven.be.

Binnen het kader van een Masterthesis of MaNaMa-thesis kan gebruik gemaakt worden van INTEGO data. Samen met de promotor en INTEGO onderzoeker zal de student zijn onderzoeksvragen opstellen. De data analyses zullen gebeuren door een INTEGO statisticus die enkel de geaggregeerde gegevens (tabellen en figuren) ter beschikkeing stelt aan de student. Niet-geaggregeerde INTEGO data wordt niet ter beschikking gesteld aan studenten, tenzij onder zeer specifieke omstandigheden en onder afsluiting van een contract met NDA (non-disclosure agreement of geheimhoudingsovereenkomst).

Commerciële partners

Bedrijven die interesse hebben in het werk van INTEGO kunnen steeds contact opnemen via intego@kuleuven.be of bert.vaes@kuleuven.be.

Binnen de lopende onderzoekslijnen is het mogelijk om samen met een commerciële partner specifieke onderzoeksvragen te ontwikkelen. Deze onderzoeksvragen zullen steeds door het wetenschappelijk comité van INTEGO geëvalueerd worden. Wanneer de voorgestelde onderzoeksvragen ook een meerwaarde betekenen voor het lopende onderzoek kan de commerciële partner een wetenschappelijke grant ter beschikking stellen om de gewenste onderzoeksvragen te beantwoorden. De resultaten zullen onder vorm van een wetenschappelijk rapport of wetenschappelijk artikel ter beschikking gesteld worden aan de commerciële partner. Na een voorafbepaalde termijn zal het rapport of artikel ook publiekelijk beschikbaar gesteld worden op de INTEGO website.

Patiënten

Uw huisarts registreert gegevens over u en uw gezondheid in het medisch dossier. Zij worden in de eerste plaats bijgehouden opdat de zorg voor u zo goed mogelijk kan gebeuren. Als uw huisarts deelneemt aan het INTEGO-netwerk worden sommige gegevens ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers proberen hiermee ziekten in kaart te brengen en de aanpak ervan te verbeteren. Het onderzoek wordt verricht in het algemeen belang tot een vermeerdering van kennis en inzicht die de maatschappij (direct of indirect) ten goede komt.

Dit betekent dat uw arts gegevens over u opstuurt naar het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde (ACHG) van de KU Leuven in samenwerking met de dienst healthdata.be, onderdeel van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (Sciensano). Dit gebeurt op een gecodeerde manier waardoor u niet herkenbaar bent, noch voor ACHG, noch voor Sciensano. De gegevens die verzameld worden door INTEGO kan u raadplegen ophttps://www.healthdata.be/dcd/#/collections.Uw gegevens worden tot 30 jaar na uw overlijden bewaard in de INTEGO databank.

De INTEGO data wordt geanalyseerd door onderzoekers van ACHG – KU Leuven en onderzoekers werkzaam op het INTEGO project binnen een interuniversitaire samenwerking. Met deze gegevens worden verslagen gemaakt voor de overheid en de volksgezondheid, om bv. toenames of afnames van infectieziekten in kaart te brengen. Met de resultaten kunnen dan bv. campagnes opgezet worden ter voorkoming van verdere verspreiding van ziektes. Zo zullen ook de geografische coördinaten van uw adres op een beveiligde manier gebruikt worden voor analyses in het kader van de studie “surveillance van milieu-gerelateerde morbiditeit”.

In het algemeen belang kan de INTEGO-databank ook geaggregeerde gegevens ter beschikking stellen van commerciële partners zoals farmaceutische bedrijven (met het oog op optimalisering van diensten en producten). De commerciële partners krijgen geen rechtstreekse toegang tot de data en krijgen evenmin tot personen herleidbare data. De wetenschappelijke rapporten op hun verzoek gemaakt worden naderhand ook publiek gemaakt op de INTEGO website.

U hebt het recht uw doorgestuurde gegevens in te kijken en te laten aanpassen. U hebt ook het recht om te weigeren dat het ACHG, in samenwerking met healthdata.be, uw gegevens verzamelt in de INTEGO-databank. U kan hiervoor uw huisarts contacteren.

De mededeling van de gecodeerde persoonsgegevens werd gemachtigd door de afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (SCSZG) met referentienr. SCSZG/13/079 bij beraadslaging 13/026 van 13 maart 2013, laatst gewijzigd op 20 maart 2018 en referentienr. 18/176 bij beraadslaging 18/079 van 3 juli 2018, laatst gewijzigd op 7 mei 2019. Het SCSZG maakt onderdeel uit van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (“Privacycommissie”). Voor elk gebruik van persoonsgegevens dat nog niet beschreven is, moet een nieuwe aanvraag gericht worden aan de Privacycommissie.

De goedkeuringen zijn terug te vinden op de website van de Privacycommissie: www.privacycommission.be..

Als u hieromtrent nog vragen of bemerkingen heeft, kan u dat steeds ter sprake brengen bij uw huisarts.