Antibiotica Barometer

Voor de antibioticabarometer werden EMD-extraheerbare kwaliteitsindicatoren ontwikkeld aan de hand van het werk van Adriaenssens en collega's (2014). Deze indicatoren werden bovendien gevalideerd door het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ, www.zorgkwaliteit.be). De bedoeling is via een geautomatiseerd audit- en feedbackproces de huisarts een interactieve tool aan te rijken waardoor hij of zij het antibioticabeleid in de praktijk gericht kan bijschaven.

Deelnemen aan de antibioticabarometer kan door in te tekenen via uw EMD. Daarvoor gaat u onder 'Statistiek' naar 'Populatieonderzoek'.

Deze barometer kwam mede tot stand dankzij de steun van het RIZIV.

Medicijnen

Nieuws

Antibiotica-barometer vs NRKP-indicatoren