INTEGO Milieu

De link leggen tussen gezondheidszorg en omgevingsfactoren.

Missie

  • De link leggen tussen ziektecijfers en mileugegevens

  • Verfijnen van analysemethoden en modellen

  Koppeling met andere databases

  Uitvoer visualiseren

  • Sponsor van ad hoc vragen

  Impact en aanpak van lokale vervuilingsproblemen

  Deelnemen aan overlegorganen en werkgroepen

Externe medewerkers

Oana Petrof

Wil je meewerken aan dit project?