INTEGO Milieu

De link leggen tussen gezondheidszorg en omgevingsfactoren.

Het Intego Milieu project of voluit: Intego Milieu gerelateerde ziekten project heeft als algemeen doel de impact van omgevingsfactoren op gezondheid te analyseren.

Om dit mogelijk te maken werd in eerste instantie ingezet op een uitbreiding van het Intego netwerk om te komen tot een beter dekking. Vervolgens werd er is samenwerking met Vito en met steun van het Vlaamse departement zorg in de periode 2017-2020 een datastroom ontwikkeld die het mogelijk maakt voor het grootste deel van de patiënten in de Intego databank de omgevingsfactoren te verzamelen waaraan die patiënten op hun thuisadres blootgesteld werden.

De omgevingsfactoren die in onze gekoppelde dataset zitten bekomen we door een samenwerking met teams van VITO, VMM EN IRCEL. Deze omgevingsfactoren omvatten luchtvervuiling (fijn stof, roetdeeltjes, ozon, …) geluidsvervuiling, temperatuur gegevens en gegevens zoals de afstand tot grote wegen en afstand tot groene ruimte. Deze gegevens worden op individueel patiënten niveau gekoppeld aan de medische gegevens van die patiënten waardoor we kunnen onderzoeken wat de mogelijk invloed is van die omgevingsfactoren op het voorkomen en de ernst van medische aandoeningen.

In dit project focussen we enerzijds op het bestuderen en visualiseren van gekende relaties tussen omgevingsfactoren en groepen van aandoeningen. Daarnaast gebruiken we deze dataset ook voor het onderzoeken van mogelijk nieuwe relaties. Tot slot worden de data in de Intego Milieu dataset ook gebruikt als basis om de impact van deze omgevingsfactoren of de veranderingen in deze omgevingsfactoren door de klimaatverandering in kaart te brengen voor het Vlaamse beleid.

Voor dit project werken we samen met VITO, Censtat team van de UHasselt en met het departement zorg van de Vlaamse overheid en hun partnerorganisaties. Voor dit project hebben we via een samenwerkingsovereenkomst financiering van het Vlaamse departement zorg en aanvullende financiering via een FWO research project.

In 2024 zijn de specifieke focussen voor dit project

  • Het maken van modellen om de relatie tussen luchtvervuiling en respiratoire en cardiale aandoeningen in kaart te brengen (Arne Janssens samen met Censtat Team  en in het bijzonder Elisa Duarte)
  • Het bestuderen van zinvolle scenario’s bij een vermoeden van een lokale vervuiling (Pieter Jansens)
  • Mogelijke invloed van groene ruimte op het voorkomen van mentale aandoeningen (Simon Beerten)
  • Effecten van hitte op gezondheid en de verschillen in deze hitte-effecten in Vlaanderen (Endale Alemajehu)

Externe medewerkers

Oana Petrof

Wil je meewerken aan dit project?