Barometers

Barometers maken gebruik van AUDIT en feedback. Een AUDIT is een zoektocht in het elektronisch medisch dossier (EMD) en bestaat uit één of meerdere query’s. Met een query berekenen we het aantal patiënten dat aan een bepaalde kwaliteitsindicator voldoet, bv. het aantal diabetespatiënten dat een HbA1c meting had in het afgelopen jaar. Met feedback willen we huisartsen zicht geven op hun kwaliteit van registreren en hun kwaliteit van zorg. Met behulp van benchmarking kunnen praktijken hun performance vergelijken met andere praktijken in hun netwerk of regio.

Met de barometer technologie willen we alle Belgische huisartsen de nodige tools geven om AUDIT en Feedback te implementeren in hun praktijk. Dit ondersteunt hen om aan populatiemanagement te doen in hun praktijk. We streven ernaar om het AUDIT en feedback proces zo veel mogelijk te automatiseren en volledig te integreren in het EMD. Voor de barometer projecten werken we intensief samen met verschillende partners zoals Sciensano, EMD-ontwikkelaars en andere universiteiten.

Het INTEGO-netwerk fungeert als proeftuin voor nieuwe barometer projecten. INTEGO registratoren krijgen op deze manier ook de kans om de feedback mee vorm te geven. Daarnaast zullen er in de toekomst meer AUDIT en feedback projecten uitgewerkt worden in INTEGO dan er barometers kunnen ontwikkeld worden. We willen onze registratoren zo goed mogelijk ondersteunen in het verder verbeteren van het gebruik van het EMD en het verbeteren van kwaliteit van zorg.

Indien u meer achtergrond wenst over AUDIT en Feedback en de COVID-19 barometers, kijk dan zeker naar de Pentalfa sessie van 17 maart 2022 https://gbiomed.kuleuven.be/pentalfa/sessies/de-covid-19-barometer-ontwikkeling-en-kansen-voor-de-toekomst/

Onze barometers

Diabetes barometer
Antibiotica Barometer
Covid-19 barometer V2
Inactieve barometers