INTEGO Quality of Care

Dit onderzoeksproject richt zich in eerste instantie op de ontwikkeling van AUDIT en Feedback in huisartsgeneeskunde. Een AUDIT is een zoektocht in het elektronisch medisch dossier (EMD) en bestaat uit één of meerdere query’s. Met een query berekenen we het aantal patiënten dat aan een bepaalde kwaliteitsindicator voldoet, bv. het aantal diabetespatiënten dat een HbA1c meting had in het afgelopen jaar. Met feedback willen we huisartsen zicht geven op hun kwaliteit van registreren en hun kwaliteit van zorg. Met behulp van benchmarking kunnen praktijken hun performance vergelijken met andere praktijken in het INTEGO netwerk. INTEGO wordt gebruikt als de proeftuin om AUDIT en Feedback te ontwikkelen. Met de barometer technologie kan dit dan verder opgeschaald worden naar alle huisartsen in België (zie BAROMETERS).

Aangezien de INTEGO data uit het EMD geëxtraheerd wordt, is een intensieve samenwerking met de software-ontwikkelaars zeer belangrijk. Samen met de ontwikkelaars wordt gezocht naar de beste oplossingen om gebruiksvriendelijk te kunnen registreren in het EMD. Ook in de ontwikkeling van de barometers zijn de ontwikkelaars essentiële partners.

Binnen dit onderzoeksproject wordt ook de koppeling met andere databanken onderzocht. In eerste instantie door data uit andere databanken op een geaggregeerde wijze samen te brengen in populatiedashboards. Maar ook door data te koppelen op het niveau van de patiënt. Zo werd er reeds een koppeling met de databank van het InterMutualistisch Agentschap (IMA) gemaakt.

Het uiteindelijke doel van dit onderzoeksproject is triple (en nadien quadruple en quintuple) aim indicatoren in kaart te brengen voor een specifieke geografische entiteit zoals een buurt, eerstelijnszone of provincie. Met triple aim bedoelen we 1) de gezondheid van de bevolking, 2) kost van de zorg en 3) gepercipieerde kwaliteit van zorg door patiënten. Quadruple en quintuple aim voegen daar de kwaliteit van leven van de zorgverlener en gelijkheid (equity) in de zorg aan toe. Dit uiteindelijke doel is enkel mogelijk door een intensieve samenwerking met andere datapartners zoals IMA, apothekers (FarmaFlux) en Sciensano.

Lopende onderzoekslijnen:

  • Ontwikkeling van AUDIT en Feeback
  • Procesevaluatie AUDIT en Feedback
  • Onderzoek effect van AUDIT en Feedback
  • Mapping 3BT thesaurus met SNOMED-CT terminologie
  • Onderzoek van de gekoppelde INTEGO-IMA databank: ontwikkeling van risicopredictiemodellen
  • Ontwikkeling van populatie dashboard met andere datapartners

Wil je meewerken aan dit project?