Frequently Asked Questions (FAQ)

Hieronder proberen we een antwoord te geven op de meest gestelde vragen in verband met onze barometer-projecten.

Technische vragen:

Moet elke arts binnen een groepspraktijk een Healthstat-account aanmaken?

-> Ja, Elke arts die toegang wenst te krijgen tot het feedbackrapport moet deze procedure doorlopen. Het is mogelijk dat slechts één arts in de praktijk dit doet, maar dan kan enkel hij/zij de feedback bekijken. Het aanmaken van het Healthstat-account is immers nodig om de rijksregisternummers aan de Riziv-nummers te koppelen.


Ik kan mij niet aanmelden voor de barometers omdat de praktijkinfo een foutmelding geeft. Het (juiste) aantal artsen dat ik ingeef wordt als fout gerekend. Wat kan ik hier aan doen? (Enkel voor CareConnect gebruikers)

-> Het totaal aantal ingevulde artsen moet gelijk zijn aan het aantal actieve gebruikers in uw EMD. Mogelijks zijn er nog oude gebruikers actief. U kunt dit nagaan door uw gebruikersbeheer te controleren.

 

Ik krijg in mijn EMD geen knop te zien om mij in te schrijven voor de barometers. Hoe komt dit?

-> Wanneer u CareConnect gebruikt moet u overgeschakeld zijn op Helena Pro om deel te kunnen nemen aan de barometers. Breng eerst dit in orde alvorens opnieuw uw deelname te registreren.

 

Moet het aanmaken van een Healthstataccount voor elke barometer afzonderlijk gebeuren?

-> Neen, dit hoeft niet. Er moet slechts eenmalig een account aangemaakt worden waarmee u alle toekomstige barometers waar uw praktijk aan deelneemt kan bekijken.

 

Ik maakte reeds enige tijd geleden een account aan voor Healthstat. Helaas is mijn profiel nog steeds ‘pending’. Hoe komt dit?

-> Als uw profiel na 2 weken nog steeds ‘pending’ is, is er iets misgelopen tijdens de registratie. Mogelijks is het nummer van de organisatie fout. Hierdoor komt uw profiel niet bij de juiste goedkeurder terecht. U kunt contact opnemen met huisartsenbarometers@kuleuven.be om dit op te lossen.

 

Als ik een account probeer aan te maken op de Healthstatwebsite kan ik na het inloggen via Itsme enkel 'inloggen als burger'. Klopt dit?

-> Inderdaad. Op de Healthstatwebsite kan er enkel ingelogd worden als burger. Dit is voor iedereen zo en is geen enkel probleem.


Mijn account is intussen al een tijdje aangemaakt en gevalideerd, toch kan ik nog steeds niet op de Healthstatwebsite. Hoe komt dit?

-> Uw account wordt pas actief wanneer er voor u een rapport klaar staat. Voor wie voor 28/05/23 intekende op de diabetesbarometer of wie voor 23/10/23  intekende op de antibioticabarometer zal dit in de eerste helft van november '23 het geval zijn.

 

Beschikbaarheid barometers:

Wanneer zal de feedback voor de diabetesbarometer raadpleegbaar zijn?

-> Momenteel wachten we nog op een update van de Healthstat omgeving om de feedbackrapporten op een veilige manier beschikbaar te maken voor alle artsen.

Diabetesbarometer: De praktijken die voor 28 mei 2023 zich hebben aangemeld voor de diabetesbarometer mogen hun feedback in de loop van november verwachten. Praktijken die na 28 mei, maar voor 28 november 2023 intekenen zullen hun eerste feedback in de loop van december kunnen raadplegen.

Antibioticabarometer: De praktijken die zich voor 23 oktober registreren (enkel mogelijk in CareConnect) mogen hun eerste feedback in november verwachten. Praktijken die zich voor 21 december registeren zullen hun feedback in januari ontvangen.

 

Is registratie voor deelname aan de antibiotica barometer ook mogelijk voor de medische huizen?

-> Ja, dit is mogelijk.

 

Is een forfaitaire groepspraktijk automatisch een wijkgezondheidscentrum? Want dit wordt zo aangeduid bij ons maar wij zijn geen wijkgezondheidscentrum.

-> Voorlopig zouden we willen vragen dit zo aan te geven. De bedoeling is dat we in de nabije toekomst, in het kader van de New Deal, de financieringstypes zullen aanpassen in de gecollecteerde praktijkgegevens.

 

Is er ook een mogelijkheid om feedback te geven/krijgen over voorschriften op een wachtpost?

-> Dat klopt! De wachtpost dossiersystemen doen ook de ontwikkeling en voorzien de Antibioticabarometer. De wachtposten kunnen bijgevolg ook deelnemen aan de Antibiotica barometer.

 

Praktische vragen:

Wat als je op zo een moment van data-collectie niet aanwezig bent in de praktijk door bijvoorbeeld vakantie?

-> Dit is geen probleem. Het proces verloopt automatisch in de Cloud. Wanneer uw softwaresysteem niet cloud-based is dan is er een kleine bufferperiode voorzien om de dataophaling toch nog iets later uit te voeren. Het is voldoende dat één computer eens gesynkroniseerd is geweest.

 

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor de geïntegreerde praktijkpremie?

-> Voor de praktijkpremie moet 1 arts in de praktijk voor minstens 1 barometer de knop aanzetten.

 

Voor de geïntegreerde praktijkpremie, wat is de laatste kans om in te stappen in de diabetesbarometer en antibioticabarometer? Beide 21/12/2023?

-> De laatste kans om in te stappen in 2023 voor de diabetesbarometer is 27/11 (ophaling 28/11) en voor de Antibioticabarometer 20/12 (ophaling 21/12).

 

Ik heb mij via mijn softwareprovider ingeschreven voor één van de barometers. Hoe ben ik zeker dat ik alles juist deed en daadwerkelijk ingeschreven ben?

-> De data die wij ophalen zijn in verschillende lagen beveiligd. Het is voor ons op dit moment bijgevolg niet mogelijk om na te kijken welke praktijk al dan niet reeds ingeschreven is. Als u ingeschreven bent via uw softwareprovider zou dit voldoende moeten zijn. We hebben hier in het verleden nog geen problemen mee gehad.

 

In hoeverre wordt er in de feedback ook gedifferentieerd tussen de verschillende voorschrijvers? Kan tussen artsen in een praktijk ook wel variëren. Belangrijk om te weten of je zelf "aanspreekbaar" bent voor wat de praktijk gemiddeld doet.

-> In het rapport kan je niet differentiëren tussen artsen in de praktijk, het is een rapport op praktijkniveau. Het is de bedoeling dit als startpunt voor overleg in de praktijk te gebruiken. Jullie kunnen met de aparte query's in het EMD wel de patiënten identificeren over wie het gaat en dan met casusbesprekingen het beleid in de praktijk verder evalueren en mogelijks aanpassen.