COVID-19 Barometer

De allereerste barometer werd ontwikkeld tijdens de eerste dagen van de COVID-19 pandemie in maart 2020. Met behulp van een gestructureerd elektronisch formulier in het EMD (eForm, Corilus) konden huisartsenpraktijken dagelijks hun nood voor ondersteuning, werkload en nood aan beschermingsmateriaal rapporteren. Deze gegevens werden op verschillende niveaus (zoals kringen en eerstelijnszones) gebruikt om het beleid te sturen.

Er werden ook rudimentaire epidemiologische gegevens verzameld. Zo werd dagelijks gerapporteerd hoeveel consultaties er gedaan werden en wat het aandeel consultaties wegens luchtwegklachten was. Voor deze eerste barometer werd er nog geen gebruik gemaakt van een geautomatiseerde AUDIT. De feedback werd gegeven op de verschillende beleidsniveaus. Dit project liep van maart 2020 tot augustus 2020.

Download excel.

Publicaties: