Intego-milieu: haalbaarheidsstudie over koppeling van HBM-data aan Intego

Terug naar overzicht

In opdracht van de Vlaamse overheid onderzocht Intego, samen met de partners VITO en PIH, of het mogelijk zou zijn om gegevens van humane biomonitoring (HBM) te koppelen aan de gezondheidsgegevens in Intego. Bij HBM wordt de concentratie van vervuilende stoffen gemeten in weefsels (bvb bloed, urine,...) van de studiepopulatie. Als testcasus werden 16 verschillende PFAS geselecteerd die gemeten werden bij deelnemers uit de omgeving van Zwijndrecht, in kader van een HBM-studie opgezet door de Vlaamse overheid in 2021.

De koppeling van deze gegevens bleek technisch mogelijk. Voor een uitgebreid rapport over de verschillende componenten, statistische methoden en resultaten, zie Vlaanderen.be - proof of concept Intego-PFAS.

Naar de toekomst toe hopen we meer HBM-data, van zowel PFAS als andere stoffen, te kunnen koppelen aan de gezondheidsgegevens in Intego. Zo kunnen we Intego inzetten als instrument voor monitoring van volksgezondheid bij milieuvervuiling.