Nieuwe huisartsenbarometers komen eraan. Registreer je tijdig!

Terug naar overzicht

Diabetes- en antibioticabarometers vergemakkelijken proactief ingrijpen

Een interuniversitair team van praktiserende huisartsen brengt dit najaar een tweetal nieuwe huisartsenbarometers uit: een diabetes- en een antibioticabarometer. Deze worden uiteraard wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd.

De bedoeling van beide barometers is dubbel. Vooreerst – en belangrijkst – geeft elke barometer inzicht in je eigen praktijk. Aan de hand van een aantal parameters kom je als huisarts te weten welke kwetsbare patiënten een betere opvolging van hun diabetes nodig hebben. Zo kan je proactief ingrijpen eerder dan te moeten wachten tot zich ernstiger problemen voordoen. Bij de antibiotica-barometer ligt het pro-actieve dan weer op populatie-niveau: zo kan je ertoe bijdragen dat het probleem van antimicrobiële resistentie niet nog groter wordt.

Privacy gegarandeerd

Daarnaast kan de barometer zo ook nationaal geaggregeerde en geanonimiseerde informatie verzamelen om de praktijken toe te laten om zich met hun collega’s te vergelijken. Zo kun je als huisarts uit de vergelijkbare cijfers bijvoorbeeld concluderen hoeveel procent diabetici een urineonderzoek kregen in jouw praktijk, wat de richtlijn is, en of je het daarbij beter of slechter doet dan andere praktijken.. Elke praktijk kan zo nagaan hoe ze nog doelgerichter tewerk kan gaan.

Uiteraard worden de gegevens hier anoniem geaggregeerd en is de huisarts de enige die de specifieke info van zijn of haar praktijk zelf kan zien. Het is een hulpmiddel dat door huisartsen voor huisartsen is ontwikkeld, geen controlemiddel.

Registreer je vandaag nog

Omwille van die privacy-regeling hebben we ook een speciale procedure opgezet die wel wat tijd vergt. Elke gebruiker wordt immers individueel gevalideerd om anonimiteit te garanderen: de gegevens van een praktijk mogen enkel door de eigenaars van de praktijk worden gezien. Daarom nodigen we je uit om je vandaag nog te registreren, zodat je de nieuwe barometers dit najaar al kunt gebruiken.