Onderzoek

INTEGO is een morbiditeitsregister dat longitudinale gegevens bevat over de zeer brede waaier aan ziekten die gediagnosticeerd en/of behandeld worden in de huisartsenpraktijk. Deze rijke informatie leidt tot meerdere pistes voor interessant wetenschappelijk onderzoek.

  • Epidemiologisch onderzoek: dankzij de longitudinale gegevens kunnen niet enkel de incidentie en prevalentie van aandoeningen voor een bepaald jaar in kaart gebracht worden, maar kan ook de trend overheen verschillende jaren onderzocht worden. Vragen die op deze manier kunnen opgelost worden zijn bv. Welke aandoeningen worden het meest gezien door huisartsen? Welke aandoeningen ziet de huisarts in 2022 die weinig voorkwamen 20 jaar geleden? Welke ziet de huisarts nu veel minder? Is er een stijging in het aantal depressies? Worden meer antidepressiva voorgeschreven?
  • Monitoring van kwaliteit van zorg: INTEGO laat toe om de impact van bv zorgtrajecten te monitoren of antibioticavoorschriften aan kwaliteitsindicatoren te toetsen. Het registratienetwerk kan ook gebruikt worden om cluster gerandomiseerde studies op te zetten die de impact van nieuwe innovaties in de huisartsenpraktijk onderzoeken.
  • Nieuwe hypothesen ontwikkelen: INTEGO laat toe om observationeel onderzoek te doen, waardoor we geen causaliteit kunnen onderzoeken. Maar het ontwikkelen van nieuwe hypothesen is wel perfect mogelijk door de rijkdom aan data (bv. het verband tussen bloeddruk en nierfunctie of de associatie tussen milieuvervuiling en gezondheid).
  • Predictiemodellen ontwikkelen: Intego laat toe om bestaande predictiemodellen te valideren (bv. cardiovasculair risico) en daarnaast nieuwe predictiemodellen te ontwikkelen, op basis van de longitudinale data. Door de koppeling van INTEGO met andere databanken, zoals bv de IMA (Intermutualistisch Agentschap) databank, worden de mogelijkheden nog groter.

Het onderzoek binnen Intego wordt opgesplitst in 4 deelprojecten: INTEGO Basis, INTEGO Lab results, INTEGO Milieu en INTEGO Quality of care. Hieronder kan vindt u meer informatie over elk deelproject.

Filter per onderzoeksthema
intego-basis
INTEGO Basis
intego-lab-results
INTEGO Lab results
Verwerken laboratorium resultaten INTEGO
intego-milieu
INTEGO Milieu
De link leggen tussen gezondheidszorg en omgevingsfactoren.
intego-quality-of-care
INTEGO Quality of Care