Webinars

De COVID pandemie heeft ons laten zien hoe belangrijk de rol van huisartsgeneeskunde is. De registraties in ons EMD hebben een belangrijke maatschappelijke impact gehad. Dankzij onze registraties kon ernstige COVID accurater voorspeld worden en konden we risicopersonen voorrang geven in de vaccinatiestrategie. De praktijken in het Intego-netwerk hebben een voortrekkersrol in kwaliteitsvol EMD gebruik. Samen met jullie willen we de kracht van huisartsgeneeskunde verder vorm geven en jullie ook de kans geven nieuwe innovaties te testen die de positie van huisartsen verder kan versterken en het belang van ons EMD kan onderstrepen.

Met dit filmpje willen we jullie graag twee innovatieve studies voorstellen binnen dit huisartsen registratienetwerk.

  • De eerste studie handelt over het effect van audit en feedback op de pneumokokkenvaccinatiegraad bij volwassenen in de huisartsenpraktijk. Voortbouwend op de COVID-19 vaccinatiebarometer willen we binnen het netwerk van Intego onderzoeken wat het effect op de vaccinatiegraad is wanneer we artsen rechtsreeks in hun EMD feedback geven over de vaccinatiegraad in hun patiëntenpopulatie.
  • De tweede studie gaat over het detecteren van paroxysmale voorkamerfibrillatie met de Fibricheck applicatie bij 65-plussers met een verhoogd risico. Praktijken die deelnemen en in de interventiegroep zitten, krijgen voor patiënten met een verhoogd risico op VKF ongelimiteerde toegang tot de Fibricheck applicatie. De praktijken in de controlegroep verlenen de gebruikelijke zorg.

Met deze 2 studies willen we dus de meerwaarde van nieuwe innovaties binnen het Intego netwerk onderzoeken. Het grote voordeel voor praktijken is dat de werklast voor deelname aan een studie zeer beperkt is door de geautomatiseerde datacollectie. Ze kunnen zich dus vooral met de innovatie bezig houden waardoor de administratie tot een minimum wordt herleid.

Wat staat er op de agenda? 

Notre calendrier

Bekijk al onze activiteiten

Ben je bereid om aan deze studies deel te nemen? We contacteren je zo spoedig mogelijk.