Verschil antibioticabarometer en NRKP-indicatoren

Terug naar overzicht

De antibioticabarometer is geen controle-instrument. Hoewel deze barometer mede tot stand kwam met financiële steun van het RIZIV, gaat het om een onafhankelijk academisch initiatief ontwikkeld door en voor huisartsen op basis van beschikbare gegevens in het medisch dossier met directe koppeling aan indicaties. De antibioticabarometer is bedoeld als hulpmiddel voor huisartsen om te reflecteren over de eigen kwaliteit van zorg op niveau van de praktijk. Deze barometer zal verder geoptimaliseerd worden om te beantwoorden aan de noden van de dagelijkse huisartsenpraktijk. De data op praktijkniveau zijn enkel beschikbaar voor de eigen praktijk; ze worden op hoger niveau enkel gebruikt als vergelijkingsmiddel door de gegevens anoniem samen te voegen.

Voor meer informatie: https://www.intego.be/barometers/antibiotica-barometer
Voor vragen kan u terecht bij: huisartsenbarometers@kuleuven.be

De NRKP-indicatoren omvatten een verantwoordingsdrempel voor het voorschrijfgedrag van antibiotica door huisartsen. Ze werden ontwikkeld op basis van beschikbare gegevens van voorschriften van terugbetaalde geneesmiddelen zonder directe koppeling met indicaties. Dit op basis van vorige aanbevelingen van de NRKP en BAPCOC aangevuld met gedetailleerde data-analyses door de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV. De NRKP-indicatoren willen zowel tonen wie goed voorschrijft als duidelijk maken bij wie verbetering gewenst is. Tegen midden april 2024 zal het RIZIV aan elke huisarts doorgeven waar hij/zij zich vóór de publicatie van deze indicatoren in het Staatsblad situeerde. Dit geldt als basismeting en zal vervolgens jaarlijks herhaald worden en waar nodig gepaard gaan met individuele remediëring. Indicatoren van manifeste afwijking van goede medische praktijk vormen één van de hefbomen om te komen tot meer appropriate care: de juiste zorg, op de juiste plaats, tegen de juiste prijs.

Voor meer informatie: https://www.riziv.fgov.be
Voor vragen kan u terecht bij: indic.dgec.secm@riziv-inami.fgov.be